Reading / Writing w/ S.Vietnamese Accent / Teacher Phil


WEBSITE: http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/english.php

 

#1 Key chìa khoá

 

2:35 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=CDjgvGiYO6Y
#2 Like Thích

 

4:14 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=FXfCGD5rcKw
#3 Introduce yourself Giới thiệu bản thân

 

2:55 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=L1Oh-RTbyAI

 

#4 I dont know Tôi không biết

 

2:54 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=CK6p48jLUIc

 

#5 OMG! Ối trời ơi

 

3:41 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=MhE4cRZU3U8
#6 What’s up? Sao rồi

 

2:59 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=1Tcyl_jJ0Zc
#7 Bye bye Tạm biệt

 

2:07 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=qzofUq0333g
#8 Turn on off Mở tắt

 

2:17 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=nLlI4kD_bwA
#9 Happy birthday Chúc mừng sinh nhật

 

3:52 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=UhvvxKGAKpQ
#10 Boyfriend / girlfriend Bạn trai – Bạn gái

 

3:39 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=v4xpK7xCvkk
#11 How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi

 

2:42 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=eGy_kLOaHVo
#12 Taste Mùi vị

 

3:30 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=k-C_c5F7lc4
#13 Delicious Ngon

 

2:51 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=5pdpyphtmpI
#14 Thirsty Khát

 

2:41 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=Qez0f8Cbd3c
#15 Cat Con mèo

 

2:38 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=LWsWZtxKmV4
#16 Body parts Bộ phận cơ thể 2:35 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=lyGVEcWfEgw
#17 Body parts 2 Bộ phận cơ thể

 

2:33 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=xzh38PWHxVY

 

#19 Think Suy nghĩ

 

2:53 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=FDXvNB9hwbE
#20 I you he she they we Tôi-bạn-anh ấy-cô ấy-họ-chúng tôi

 

2:16 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=5bIiAlaNBYU
#21 Hurry up / Late Nhanh lên / Trễ rồi

 

2:06 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=U4FMuBlFiqg
#22 Weekday / Month Ngày trong tuần/ Tháng

 

3:15 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=v3aeEBq3sbQ
#23 Can you swim Bạn biết bơi không?

 

3:46 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=rptC9PJV0UY

 

#24 This is / That is Đây là/ Kia là

 

2:18 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=nGNHMWPmzbU
#26 Dog Chó

 

1:58 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=3V325EVLCBM
#27 See Nhìn

 

2:47 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=kpmAULCj60c
#30 Bus Bike Airplane /Xe buýt- Xe đạp – Máy bay

 

3:24 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=GBUCaD-9lLQ
#32 Dirty/ Clean Bẩn thỉu / Sạch sẽ

 

2:12 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=wUHmAcTbGyE
#34 Big Bigger Biggest Lớn- lớn hơn- lớn nhất

 

3:32 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=UVMZCxXNWrU
#35 Whose Của ai

 

2:04 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=uMlFNGichwk

 

#36 Mosquito Con muỗi

 

3:37 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=qtAlGtLhwOA
#37 Wait Chờ đợi

 

2:18 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=4pfD5eWj-jE

 

#38 Want Muốn

 

2:14 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=C6dquEfaklQ
#40 Ginger / Garlic Củ gừng / Củ tỏi

 

3:32 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=43yIB2pzUUY

 

#41 Family members Các thành viên gia đình

 

4:38 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=0zp9c-lDLG8

 

#42 You’re beautiful Em thì đẹp

 

2:55 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=564FhZEA6gE
#43 Dolphin / Shark /  Cá voi Cá heo  / Cá mập  / Whale

 

3:26 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=BYFgUBC0n3o
#44 Bathroom things Đồ dùng phòng tắm

 

3:26 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=pfDbiY-2F9o

 

#45 Lighter Cái bật lửa

 

2:28 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=5YaEiNdBtsA
#47 Farmer Người nông dân

 

3:17 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=63_e0DV7Dv8

 

#48 Wh words Các từ Wh

 

2:37 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=qbz4ZyyBxcU
#49 Borrow / Lend Mượn  / Cho mượn

 

3:39 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=rSfsbDBvxeg
#50  Write Read Erase Viết Đọc Xóa

 

3:03 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=LZBiBwo2tWc
#51 Teacher /  Student Giáo viên  / Học sinh

 

4:17 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=sbAKHQY8yos
#52 Majors in university Các ngành trong trường đại học

 

3:53 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=bU57Pb7CVDQ
#53 Hand Bàn tay

 

3:19 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=VGau02Fh_uU
#55 Eatable Ăn được

 

3:14 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=sdUcBuuAwN0
#56 Cry / Smile Khóc Cười

 

2:49 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=ts-2EuNYuoA
#57 Miss Nhớ

 

3:20 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=PjReewiwHns
#58 Sharp knife Dao sắc

 

2:59 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=2jc3_-bNy3g
#59 Wood / Metal Gỗ Kim loại

 

3:12 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=FFDmZX1uaMQ
#60 Kungfu with a cat Môn võ với một con mèo

 

3:45 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=kNC2U9tjbrc
#61 Look out Coi chừng

 

2:59 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=7L6K6sXzZhI
#62 Water Nước

 

4:09 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=BgkLYIc9HGs
#63 Sun / Moon Mặt trời  / Mặt trăng

 

3:51 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=Y6NILSx2wEg
#64 Sunscreen Kem chống nắng

 

4:24 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=fPYaoiC2Iu4
#65 Happy / Sad Vui Buồn

 

4:24 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=AVVCdiiFuD8
#66 Easy / Difficult Dễ  / Khó

 

2:52 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=BGxM8HMmNC8
#67 Remember / Forget Nhớ  / Quên

 

3:27 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=jXNExqBdSb4

 

#68 Delta / Mountain đồng bằng Ngọn núi

 

3:50 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=ISKq5ZMBVbA
#69 Eat /  Drink Ăn  / Uống

 

2:01 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=3qhVcfli8-o
#70 Kitchen things 1 Đồ dùng nhà bếp

 

3:25 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=w_pG2B1cB88
#72 Kitchen Things 2 Đồ dùng nhà bếp

 

3:01 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=CkhfHsT0XH4
#73 Money Tiền

 

1:56 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=uM-zzXaO5K8
#74 Chopsticks / Spoon đũa  / Muỗng

 

3:15 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=AzEfi3qCdPg
#75 Need Cần

 

3:28 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=zj4IitGS1Lo
#76 Open / Close Mở  / đóng

 

3:36 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=TZcAwPZoz6M

 

#77 Hair Tóc

 

3:19 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=CaJVh3RxLY0
#78 Helmet Nón bảo hiểm

 

3:11 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=PHdI9VgOPOA
#79 I want to buy this Tôi muốn mua cái này

 

3:36 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=73tlT6XzjvI
#80 See you at 8am Gặp bạn 8 giờ am

 

3:18 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=rXnW3Q3Ub-w
#81 Like / Love Yêu Thích Loathe Ghét

 

3:51 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=-K5heWZzTvw
#82 Have

 

2:42 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=3AkIomPrUxY
#83 Sleep Ngủ

 

2:37 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=1_575tSPikY
#84 Hell / Heaven địa ngục  / Thiên đường

 

3:58 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=vxWEu2WMUro
#85 Shape Hình học

 

3:42 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=sQuVzNRkteg

 

#86 Movie Phim

 

3:31 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=cp-W3FL6pAg
#87 Modal verbs Động từ tình thái

 

2:46 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=9mNCMJGJ0Xs
#88 Clothes Quần áo

 

2:34 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=4G35wDe1J0I
#89 Color Màu sắc

 

2:20 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=wJyGWHd40mM
#90 Thanks Cảm ơn

 

2:28 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=0dIdwicty80
#91 Rain / Flood Mưa  / Lụt

 

2:22 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=WcTfh_ns8rI
#92 Buy ticket Mua vé

 

2:59 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=_sMA4yNFJQA
#111 Religion Tôn giáo

 

4:48 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=Lie08YSZM4Q

 

#112 When will you be back Chừng nào về

 

3:22 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=FT14f8DJY9c
#113 Who Ai

 

2:48 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=J7W2kbqgDBw
#115 Yawn / Hiccup Ngáp  / Nấc

 

3:14 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=MTzbozndVGQ
#116 Past / Present / Future Quá khứ  / Hiện tại  / Tương lai

 

3:29 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=CrmS7XJRy24
#117 Low / High Thấp  / Cao

 

3:35 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=jhuFmaDeokI
#118 Left / Right Trái  / Phải

 

3:09 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=sagusjHeJZo
#119 Water fall Thác nước

 

3:45 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=YXYR0uFw2So
#120 Flower Bông hoa

 

4:05 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=uEJ3UJETlao
#121 Thousand / Billion Ngàn Million Triệu  / Tỷ

 

2:07 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=EFsfK5bgWnk
#122 Teaching English Giảng dạy tiếng anh

 

3:22 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=YqZ8MkkEKLk
#123 Watch đồng hồ

 

3:04 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=gjzLioGLLb0
#124 Insect Côn trùng

 

2:49 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=ows-UTiEPJg
#125 Tap water Nước máy

 

3:08 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=LYLQgnD3udg
#126 Beverages in coffe shop Đồ uống trong quán cà phê

 

3:34 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=HC7H0NYhwNI
#127 Animals Động vật

 

2:39 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=Er53DiSYOdE
#130 Destroy Tiêu diệt

 

3:09 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=iU45vKbreiI
#131 Where’s the nearest bus station

 

  3:44 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=rBTsd382xYk
#132 Long time no see Lâu rồi không gặp

 

3:24 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=mUzxVjNbdD4
#133 Nuclear bomb Bom hạt nhân

 

2:27 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=wzZk2k49_N0

 

#134 Can’t Không thể

 

2:03 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=WiqS_cR3g1g
#135 Who did this Ai làm điều đó

 

3:37 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=psLM5g-32QM
#136 What’s the time Mấy giờ rồi

 

3:04 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=ooQvXH-xbEY
#137 House Ngôi nhà

 

2:49 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=CYrFmJtenOE
#138 Draw Vẽ

 

2:27 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=b5C2c0qfBxI
#139 Know Biết

 

2:41 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=U2ezkUSeixk
#140 Athlete Vận động viên

 

3:04 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=RantmgC-Udk
#141 Symbol Ký hiệu

 

4:32 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=m4l9wI6Fj6o
#142 Inner organs Cơ quan bên trong

 

3:07 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=ugpFf0pNqJU
#143 DNA

 

  2:58 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=mB-fEMgLArY
#145 Ladies in fairy tales Nàng bạch tuyết

 

2:50 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=qJHNAg76U-0
#146 Marry Cưới

 

3:05 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=pRc6OcQogIQ
#147 Many / Little Nhiều / ít

 

2:32 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=h2o2nOnAViQ
#148 Potato / Cassava Khoai tây  / Bột sắn

 

2:38 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=2Kll4RdUOn8
#149 Phone điện thoại

 

3:02 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=bkc0v8R1NCY
#150 Dentist Nha sĩ

 

2:50 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=V0w7VZyNKSw
#151 Hunt Săn

 

2:34 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=e9kNxw3ZQa4
#152 Get out Đi ra

 

2:08 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=sW9UN-J6TFU
#153 See / Touch  / Taste Thấy /  động / Nếm

 

3:15 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=UMXQPHgOGjU
#154 Never / Always Không bao giờ /  Luôn luôn

 

2:52 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=OKQOU7HZLj0
#155 Dairy Food Thức ăn hàng ngày

 

2:43 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=m6C0sduf1wQ

 

#156 Wash Gội đầu

 

3:43 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=m2fpnY0HODg

 

#157 In the swimming pool Trong hồ bơi

 

3:18 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=2nVwpx15NXw

 

#158 Call the emergency Gọi cấp cứu

 

2:42 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=xFdfzSnReD8
#159 Weapon Vũ khí

 

3:13 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=-54uEO_E6qo
#160 Lay / Creep / Walk / Run Nằm  / Bò  / Đi /  Chạy

 

3:39 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=UKjCts-qCPY
#162  Vampire Ma cà rồng

 

4:31 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=LWFvTA4IB2o
#163 Where is it Nó ở đâu

 

2:32 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=lTbbeo60a_M

 

#164 Who is Ai vậy

 

3:50 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=iUgwXymKCTY
#166 Disease Bệnh tật

 

4:02 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=bUQGEtDSR0c
#167 Old

 

3:47 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=fakh5pUrnqw
#168 Hangout Đi chơi

 

2:45 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=BR7ugDQVQbs
#169 North South East West Bắc Nam Đông Tây

 

3:04 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=_hMdbTMcBmM
#170 Office worker Nhân viên văn phòng

 

4:02 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=h1S_Usi4jWw
#171 Flower anatomy  Giải phẫu hoa

 

2:35 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=kLz7oU35clI
#172 Kinder Garten to University

 

  4:09 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=rz6Cwx9uatE
#173 Master  / PhD Tiến / Professor Thạc sỹ  / sĩ  / Giáo sư

 

4:17 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=VJBZaGNXvpo

 

#174 Fly Máy bay

 

2:43 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=Zv6_zq9gLU8
#175 Worm / Bacteria Giun  / Vi khuẩn

 

4:16 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=OVySwnRPlao
#176 In the hospital Trong bệnh viện

 

3:28 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=D89Z_grE_jA

 

#177 Mythical creature Rồng thần thoại

 

3:19 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=OBWj38P_XfA

 

#178 4 Seasons Bốn mùa

 

3:03 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=DsL9bHBjFn8
#179 Mid fall festival Trung thu

 

3:36 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=qnjx1qh8oaQ
#180 Climate change Biến đổi khí hậu

 

3:17 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=U7hC_l21iUY
#181 Climb Leo

 

3:35 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=xKQ6eFMtzUE
#182 Wish Ước

 

3:08 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=plN9ogY72mA
#183 Win / Lose Thắng  / Thua

 

3:11 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=1YL2AdIqkeg

 

#184 Dream

 

3:31 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=iL0vrGCtKqE
#185 Drunk Nhậu

 

3:13 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=gzaG2wypTDc
#186 BRB Quay lại luôn

 

2:27 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=Jd0A6ochGCA
#187 Pregnant Mang thai

 

4:41 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=wixPzkEY7hg

 

#188 Stand up Đứng lên

 

2:58 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=5DgnOzlBlA8
#189 Fertilizer Phân bón

 

2:45 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=wA6BjIraezU
#190 Hot / Cold Nóng  / Lạnh

 

3:07 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=vM0rNIHu5q8
#191 Soya Đậu nành

 

3:30 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=eI0UC0D_FAo
#192 Bed Giường

 

3:24 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=h00lty2oeI4
#193 Music Âm nhạc

 

3:09 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=UBoGqiKhISc
#194 Instant noodle Mì gói

 

3:37 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=wPLDz-2OHIU
#195 Math Toán

 

2:51 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=MpUf7v_KJGg
#196 Subjects in high school Các môn học trong trường

 

4:13 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=-3aPbZGCFlg
#197 Left / Right Trái  / Phải

 

3:17 Minutes http://www.youtube.com/watch?v=SZNjiR-XHVo